Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost CuraLinc Healthcare a její subjekty po celém světě (dále jen "CuraLinc", "my", "nás" nebo "naše") shromažďují, chrání a používají osobní údaje (dále jen "osobní údaje"), které můžete poskytnout při používání některého z jejích produktů nebo služeb (souhrnně "služby EAP" nebo "služby"). Rovněž popisuje možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o používání vašich osobních údajů, a způsob, jakým můžete k těmto údajům přistupovat a aktualizovat je. Tyto zásady se nevztahují na postupy společností, které nevlastníme ani neovládáme, ani na osoby, které nezaměstnáváme ani neřídíme.

Společnost CuraLinc, LLC ("CuraLinc Healthcare" nebo "CuraLinc") se zavazuje chránit všechny osobní a soukromé údaje v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a normami, mimo jiné včetně norem stanovených ve Spojených státech podle zákona o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění, zákona HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act) a ve Spojeném království podle zákona o ochraně údajů z roku 2018. V případě našich služeb v rámci Evropské unie se na společnost CuraLinc vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) účinné od 25. května 2018. Právní základ předávání údajů mezi EU a USA je založen na vzorových doložkách EU (standardních smluvních doložkách) a výjimkách podle čl. 49 GDPR. Společnost CuraLinc nese odpovědnost v případech dalšího předávání údajů třetím stranám.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby chránily soukromí jednotlivců. Vysvětluje, jaké informace shromažďujeme od návštěvníků těchto stránek po dobu trvání našeho vztahu, jak tyto informace používáme a jak mohou návštěvníci aktualizovat a ověřovat použití informací poskytnutých na těchto stránkách. Tyto zásady budeme čas od času aktualizovat, abychom ochránili vaše osobní údaje. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady čas od času přečetli, abyste měli aktuální informace o tom, jak vaše údaje používáme a chráníme, a abyste neustále zlepšovali obsah našeho portálu. Pokud provedeme podstatné změny ve shromažďování, používání a/nebo zveřejňování osobních údajů, které nám poskytnete, upozorníme vás na to zveřejněním jasného a dobře viditelného oznámení na portálu. Používáním portálu souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

Společnost CuraLinc udržuje vhodná administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou určena k ochraně vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Společnost CuraLinc používá na tomto portálu standardní šifrování. Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není zcela bezpečný. Přestože společnost CuraLinc udělá vše pro ochranu vašich osobních údajů, nemůže zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na tento portál; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko.

Společnost CuraLinc nebude hodnotit žádný počítač, tablet ani jiné mobilní zařízení, které můžete používat k přístupu ke službám společnosti CuraLinc, z hlediska bezpečného zpracování vašich osobních údajů. Společnost CuraLinc odmítá jakoukoli odpovědnost za ztráty vyplývající z nedostatků v zabezpečení a ochraně dat, které pocházejí z vašich vlastních elektronických zařízení.


Jaké informace shromažďujeme?

Pro přístup k našim službám a tomuto portálu musíte být zaregistrováni u společnosti CuraLinc Healthcare. Společnost CuraLinc může shromažďovat některé informace z interaktivních funkcí, jako jsou online průzkumy, kontaktní a registrační formuláře, a pomocí "cookies", jak je vysvětleno níže. Informace, které společnost CuraLinc takto získá, závisí na nastavení vašeho prohlížeče. Pokud například navštívíte tento portál, abyste si přečetli nebo stáhli informace, například informace o zdravotním stavu nebo o některém z produktů společnosti CuraLinc, může společnost CuraLinc shromažďovat určité anonymní, neomezené, neosobní informace o vás z vašeho počítače, včetně typu softwaru webového prohlížeče, který používáte, odkazů, které jste zvolili, údajů o provozu, názvu internetové domény, internetové adresy portálu použité pro přístup, údajů o poloze, stránek, které jste na tomto portálu navštívili, webových protokolů a dalších komunikačních údajů. V závislosti na tom, zda se rozhodnete používat určité funkce tohoto portálu (tj. eConnect, digitální terapie pod vlastním vedením Animo, Textcoach® atd.), může společnost CuraLinc s vaším výslovným souhlasem shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které mohou zahrnovat:

 • Název
 • Datum narození/jiné záznamy životních statistik
 • E-mailová adresa
 • Fyzická/poštovní adresa
 • Telefonní číslo
 • Osobní zdravotní údaje

U některých služeb (telefonické poradenství a anonymní chat) mohou uživatelé zůstat v anonymitě. Budeme však moci poskytovat pouze omezené služby. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat nebo se poradit s naším poradcem, když se na nás obrátí s žádostí o jakoukoli službu.

Kromě výše uvedených údajů může společnost CuraLinc shromažďovat další údaje v závislosti na platformě, kterou používáte k připojení ke společnosti CuraLinc (mobilní aplikace atd.). Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných oddílech níže.


Jaké informace shromažďujeme (jednotné přihlášení)?

Přístup k našim aplikacím prostřednictvím funkce jednotného přihlášení (SSO) poskytované zaměstnavatelem je omezen pouze na sdílení přihlašovacích údajů, které jsou zaměstnavateli známy. Společnost CuraLinc neshromažďuje vaše heslo ani jiné přihlašovací údaje. Váš Zaměstnavatel nemá přístup k žádné komunikaci mezi vámi a společností CuraLinc.


Jaké informace shromažďujeme (mobilní aplikace)?

Když používáte mobilní aplikaci, naše servery automaticky zaznamenávají informace, které vaše zařízení odesílá. Tyto údaje mohou zahrnovat informace, jako je IP adresa a poloha vašeho zařízení, název a verze zařízení, typ a verze operačního systému, jazykové preference, informace, které v naší Mobilní aplikaci vyhledáváte, časy a data přístupu a další statistiky. Oprávnění k poloze a dalším parametrům specifickým pro vaše zařízení (např. poloha, oznámení) budete moci ovládat. Pokud se rozhodnete tento přístup nepovolit, některé služby nemusí fungovat efektivně podle očekávání.

Pokud chcete používat funkce mobilní aplikace, budete požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů (například jména a e-mailové adresy). Přijímáme a ukládáme veškeré informace, které nám vědomě poskytnete při vytváření účtu nebo vyplňování jakýchkoli online formulářů v Mobilní aplikaci. Pokud jsou tyto informace vyžadovány, mohou zahrnovat vaši e-mailovou adresu, jméno, telefonní číslo nebo jiné Osobní údaje pro dokončení registrace. Pokud se rozhodnete nám své Osobní údaje neposkytnout, je možné, že nebudete moci využívat funkce Mobilní aplikace. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které údaje jsou povinné, nás mohou kontaktovat.


Co jsou to soubory cookie?

Při návštěvě tohoto portálu může společnost CuraLinc do vašeho počítače ukládat textové soubory zvané "cookies". Veškeré informace, které společnost CuraLinc shromažďuje pomocí souborů cookie, nejsou osobními údaji. Soubory cookie na tomto portálu jsou výhradně soubory cookie relace, které slouží k ověřování. Tyto soubory cookie vyprší nebo jsou zničeny, jakmile portál opustíte. Soubory cookie společnosti CuraLinc můžete vždy odmítnout, jak to umožňuje váš prohlížeč; pokud se tak však rozhodnete, některé funkce tohoto portálu nemusí fungovat správně.

Prostřednictvím souborů cookie, pixelových tagů/webových majáků a podobných technologií může společnost CuraLinc využívat poskytovatele sledování a reklamy třetích stran, kteří jménem společnosti CuraLinc sledují a analyzují používání tohoto portálu; poskytovatel třetí strany může tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání portálu, sestavování zpráv o činnosti portálu a poskytování dalších služeb pro společnost CuraLinc týkajících se činnosti portálu a používání internetu. IP adresa vašeho prohlížeče přenášená pro analytické účely nebude spojena s žádnými dalšími údaji, které má poskytovatel analytických služeb třetí strany k dispozici. Pokud se rozhodnete soubor cookie přijmout, můžete jej kdykoli vymazat prostřednictvím svého webového prohlížeče. Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie nebo chcete obecně spravovat přijímání souborů cookie, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás upozornil na uložení souboru cookie do vašeho počítače. Chcete-li se rozhodnout odmítnout konkrétní soubory cookie, podívejte se na následující odkaz: www.networkadvertising.org/choices/#completed.


Typy souborů cookie

 1. Nezbytné nebo nezbytné soubory cookie:
  Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek. Nelze je v systémech vypnout a obvykle se nastavují pouze v reakci na akce provedené osobou, které se rovnají žádosti o služby, jako jsou preference ochrany osobních údajů, přihlašování nebo vyplňování formulářů.
 2. Preferenční nebo funkční soubory cookie:
  Tyto soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění chování nebo vzhled webové stránky. Pamatují si uživatelské preference, jako je výběr jazyka, regionu a přizpůsobení uživatelského rozhraní.
 3. Analytické nebo statistické soubory cookie:
  Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak jsou webové stránky používány, a pomáhají tak podniku pochopit efektivitu jeho produktů. Poskytují statistické údaje o návštěvnících, jako je počet návštěvníků, sledování cesty uživatele atd., které lze využít ke zlepšení.
 4. Marketingové nebo reklamní soubory cookie:
  Sledují online aktivitu uživatele a pomáhají inzerentům poskytovat relevantnější reklamu. Tyto soubory cookie mohou tyto informace sdílet s jinými organizacemi nebo inzerenty.
 5. Soubory cookie sociálních médií:
  Tyto soubory cookie umožňují uživateli sdílet stránky a obsah prostřednictvím sociálních médií třetích stran a jiných webových stránek.


Soubory cookie, které používáme

Níže je uvedena tabulka s podrobnostmi o souborech cookie používaných na našich webových stránkách, včetně jejich názvů, popisu, typu a doby trvání.

Název souboru cookie Popis Typ Doba trvání
PHPSESSID Identifikuje relaci uživatele na webových stránkách. Nezbytné Relace
vanguard_session Identifikuje relaci uživatele na webových stránkách. Nezbytné Relace
crssid Interní identifikátor skupiny. Používá se pro generování certifikátů kurzu Flash Nezbytné Relace
crsid Interní identifikátor stránky. Používá se pro generování certifikátů kurzu Flash Nezbytné Relace
crsurl Adresa URL domovské stránky skupiny. Používá se pro generování certifikátů kurzů Flash Nezbytné Relace
přistání Adresa URL pro přesměrování do mobilní aplikace a z ní Funkční 5 minut
oznámení Seznam bannerů, které se uživatel rozhodl odmítnout nebo již nezobrazovat. Funkční Trvalé
wp_lang Jazyk zvolený uživatelem, použitý pro lokalizaci Funkční 1 rok
wp_lang-id Interní ID jazyka, používané pro lokalizaci Funkční 1 rok
wglang Slouží k uložení aktuálního jazyka vybraného uživatelem. Funkční Trvalé
wg-překlady Slouží k zajištění lokalizačních funkcí Funkční Trvalé
ZD-Suid Slouží k uložení jedinečného identifikátoru relace Statistiky 20 minut


Správa osobních údajů

K některým osobním údajům o vás máte přístup, můžete je aktualizovat a vymazat. Informace, které si můžete prohlížet, aktualizovat a mazat, se mohou měnit v závislosti na službách. Při aktualizaci informací však můžeme v našich záznamech uchovávat kopii nezměněných informací. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání. Po aktualizaci nebo vymazání vašich Osobních údajů můžeme použít jakékoliv souhrnné údaje odvozené z vašich Osobních údajů nebo do nich zahrnuté, ale ne způsobem, který by vás osobně identifikoval. Pro statistické účely používáme pouze anonymizované údaje. Po uplynutí doby uchovávání budou Osobní údaje vymazány nebo anonymizovány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze uplatnit právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.


Jak budou vaše osobní údaje použity?

Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity k poskytování služeb, kontaktování v souvislosti s našimi službami, informování o našich nabídkách, personalizaci vašich zkušeností, zlepšování našich služeb/produktů, zlepšování zákaznického servisu a odpovídání na dotazy a e-maily našich zákazníků, zasílání oznamovacích e-mailů, jako jsou připomenutí hesla, aktualizace atd., provozování a obsluha naší platformy a služeb. Automaticky shromážděné informace se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických informací o provozu a používání webových stránek/mobilních aplikací. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány způsobem, který by umožnil identifikovat konkrétního uživatele systému.

Váš zaměstnavatel nebude mít přístup k vašim osobním údajům uloženým v systémech společnosti CuraLinc. Pokud však váš zaměstnavatel nabízí motivační plán, který nabízí odměny za dokončení online programů nebo hodnocení společnosti CuraLinc, může společnost CuraLinc s vaším výslovným souhlasem sdílet vaše osobní údaje s vaším zaměstnavatelem, včetně vašeho jména, identifikace zaměstnance a podrobností o tom, které online programy nebo hodnocení jste dokončili, včetně dat. Výsledky ani odpovědi z vašich online programů nebo hodnocení nebudou vašemu zaměstnavateli v rámci motivačního plánu sděleny.

Pokud váš zaměstnavatel poskytuje koučovací plán, který zahrnuje kontaktní hovor s obhájcem péče společnosti CuraLinc, může vás obhájce péče s vaším výslovným souhlasem kontaktovat na základě vámi poskytnutých kontaktních údajů a preferencí. Vašemu zaměstnavateli nebudou poskytnuty žádné podrobnosti týkající se obsahu vašeho rozhovoru s obhájcem péče.

Společnost CuraLinc je správcem údajů, pokud jde o osobní údaje shromážděné přímo od členů našich služeb. Osobní údaje, které se vás týkají, můžeme zpracovávat, pokud platí jedna z následujících podmínek: (i) Udělili jste souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Upozorňujeme, že podle některých právních předpisů můžeme mít právo zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku (odhlášením), aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo na některý z níže uvedených právních základů. To však neplatí, kdykoli zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu osobních údajů; (ii) Poskytnutí informací je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi a/nebo jakýchkoli jejích předsmluvních závazků; (iii) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na vás vztahuje; (iv) Zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou jsme pověřeni; (v) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana. Ve všech případech vás oslovíme s žádostí o dodatečný souhlas v případě, že bude vyžadováno další zpracování.

V každém případě vám rádi objasníme, jaký konkrétní právní základ se na zpracování vztahuje, a zejména zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.


Přenos a ukládání informací

Společnost CuraLinc může shromážděné osobní údaje o vás přenášet do jiných zemí, než je země, ve které byly tyto údaje původně shromážděny. Tyto přenosy se uskuteční do servisního střediska provozovaného společností CuraLinc nebo jedním ze sítě poskytovatelů společnosti CuraLinc, aby vám mohla poskytnout požadovanou službu. Společnost CuraLinc dodržuje odpovídající bezpečnostní opatření vyžadovaná pro mezinárodní přenosy vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud se nacházíte v Evropské unii, může společnost CuraLinc předávat údaje mimo Evropskou unii v souladu se standardy stanovenými právem Evropské unie, včetně výjimek na základě článku 49 GDPR a vzorových doložek EU. Nicméně přístup k vašim osobním údajům může být poskytnut pouze na základě "potřeby znát", aby společnost CuraLinc mohla na vaši žádost poskytovat své služby; vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu zpřístupněny žádné jiné osobě nebo subjektu jinak než v souhrnných zprávách nebo v deidentifikované podobě. Úložiště osobních údajů z EHP se nachází ve Spojených státech.


S kým sdílíme vaše informace?

Vaši e-mailovou adresu ani jiné informace, které vás identifikují, neprodáváme třetím stranám. Vaše údaje však sdílíme se společnostmi, které jsou součástí společnosti CuraLinc, nebo s vybranými třetími stranami za účelem dosažení cílů uvedených v těchto zásadách, při dalších kontaktech s vámi nebo na webu (např. "průzkum nebo informační obsah", který vám zasílá další informační materiály, které by vás mohly zajímat).

Informace o vás sdělujeme jiným osobám, pokud se v dobré víře domníváme, že to vyžaduje zákon nebo právní proces, abychom reagovali na nároky nebo chránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti CuraLinc nebo jiných osob.


Jaké informace mohou být požadovány ke zveřejnění?

Za určitých okolností může být společnost CuraLinc povinna zveřejnit osobní údaje. Mezi tyto okolnosti patří okolnosti vyžadované platnými právními předpisy a okolnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 GDPR, který stanoví, že zpracování je zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.


Jaká jsou vaše práva?

Máte určitá práva týkající se osobních údajů, které o vás společnost CuraLinc shromažďuje a uchovává. Společnost CuraLinc vám nabízí možnost volby ohledně toho, jaké osobní údaje od vás shromažďuje, jak tyto údaje používá a jak s vámi komunikuje:

 • Můžete očekávat, že společnost CuraLinc bude vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat poctivě a v souladu s platnými zákony.
 • Můžete se rozhodnout neposkytovat společnosti CuraLinc osobní údaje tím, že nebudete používat funkce a programy, které vyžadují vaše osobní údaje.
 • Můžete se rozhodnout, že vašemu počítači nebude přiřazeno jedinečné identifikační číslo souboru cookie.
 • Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely statistické analýzy a podávání zpráv způsobem, který vás nijak neidentifikuje.
 • Souhlas s poskytnutím jakýchkoli nebo všech vašich osobních údajů komukoli nebo jakékoli organizaci můžete udělit společnosti CuraLinc; jinak nebudou vaše osobní údaje běžně poskytovány, pokud k tomu společnost CuraLinc nebude mít zákonnou povinnost.
 • Můžete kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste společnosti CuraLinc dříve poskytli, nebo z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo konkrétních kategorií údajů, které považujete za citlivé.
 • Máte právo na přenositelnost údajů, abyste mohli získat a znovu použít své osobní údaje pro vlastní účely.
 • Máte právo kdykoli požádat o opravu chyb ve svých osobních údajích, které společnost CuraLinc shromažďuje a zpracovává.
 • Máte právo podat stížnost u kteréhokoli dozorového úřadu.
 • Za určitých okolností máte právo vyvolat závazné rozhodčí řízení k vyřešení jakéhokoli sporu týkajícího se shromažďování, zpracování, uchovávání a/nebo zveřejnění vašich osobních údajů.
 • V souladu s požadavky místních zákonů můžete mít právo (a) požadovat přístup k osobním údajům, které o vás společnost CuraLinc shromažďuje a uchovává, a obdržet informace o nich; (b) aktualizovat a opravit nepřesnosti ve vašich osobních údajích; a (c) nechat své osobní údaje zablokovat nebo případně vymazat.
 • Máte právo požádat společnost CuraLinc, aby již neshromažďovala vaše osobní údaje pro informační účely (např. zasílání informací e-mailem nebo SMS zprávou; dotazování na váš názor na produkty a služby společnosti CuraLinc), a to odvoláním souhlasu. Své právo na odvolání můžete kdykoli uplatnit tak, že kontaktujete společnost CuraLinc.
 • V rozsahu, v jakém se vztahuje na uchovávání, shromažďování, používání nebo zveřejňování vašich osobních údajů, si můžete stěžovat na porušení zásad ochrany osobních údajů ze strany společnosti CuraLinc, a to tak, že se obrátíte na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti CuraLinc na níže uvedené adrese. Po obdržení vaší stížnosti vám společnost CuraLinc odpoví ve lhůtě stanovené platnými právními předpisy.


Práva na soukromí v Kalifornii

Kromě práv vysvětlených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají obyvatelé Kalifornie, kteří poskytnou osobní údaje (jak jsou definovány v Cal. Civ. Code § 1798.140(o)(1) v platném znění) za účelem získání produktů nebo služeb pro osobní, rodinné nebo domácí použití, mají právo jednou za kalendářní rok požádat a získat od nás informace o Osobních údajích, které jsme případně sdíleli s jinými podniky pro marketingové účely. Tyto informace by případně zahrnovaly kategorie osobních údajů a názvy a adresy těch podniků, s nimiž jsme tyto osobní údaje sdíleli za bezprostředně předcházející kalendářní rok (např. žádosti podané v běžném roce obdrží informace o roce předcházejícím). Chcete-li tyto informace získat, kontaktujte nás prosím e-mailem s podrobnostmi své žádosti na adrese [email protected].

Obyvatelé Kalifornie mohou mít také právo na vymazání svých osobních údajů ze serverů společnosti CuraLinc. Pokud si přejete, aby byly vaše Osobní údaje vymazány, zašlete nám prosím identifikační údaje e-mailem na adresu: [email protected].


Jaké jsou zásady portálu CuraLinc Healthcare pro děti?

Tento portál není určen ani vyvinut pro nezletilé děti. Pokud jste nedosáhli plnoletosti, nesmíte tento portál používat bez dozoru dospělé osoby. Cílem společnosti CuraLinc je dodržovat platné zákony a předpisy týkající se shromažďování a používání informací týkajících se dětí. Pokud se domníváte, že společnost CuraLinc obdržela informace od dítěte nebo jiné osoby chráněné těmito zákony, neprodleně nás informujte e-mailem na adrese: [email protected]. Abyste mohli souhlasit se zpracováním svých osobních údajů ve své zemi, musíte být také starší 18 let (v některých zemích můžeme povolit, aby tak vaším jménem učinil váš rodič nebo opatrovník).


Odkazuje vás společnost CuraLinc Healthcare na webové stránky třetích stran?

Tento portál může obsahovat odkazy na webové stránky provozované a spravované třetími stranami, jakož i odkazy na produkty a služby poskytované třetími stranami; každý takový odkaz je uveden pro vaše pohodlí. Společnost CuraLInc nemá nad těmito třetími stranami, jejich webovými stránkami ani jejich produkty či službami žádnou kontrolu. Zásady ochrany osobních údajů těchto odkazovaných stránek se mohou lišit od zásad ochrany osobních údajů společnosti CuraLinc; pro vyloučení pochybností se tyto zásady vztahují pouze na vaše používání služeb EAP. Přístup na takové propojené stránky nebo produkty či služby a jejich používání je na vaše vlastní riziko.


Zabezpečení vašich dat

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou zabezpečeny přijetím všech technických a organizačních bezpečnostních opatření tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné třetí strany. Při zasílání velmi citlivých údajů nebo informací doporučujeme využít poštovní služby, protože úplné zabezpečení údajů prostřednictvím e-mailu nelze zaručit.


Doba skladování

Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme uchovávat po dobu používání portálu, našich služeb nebo v případě poskytování informací, služeb nebo podpory až do uplynutí příslušné zákonné doby uchovávání, přičemž v přípustném rozsahu zohledníme základní zásady GDPR a místní zákony. Pokud jde o účastníky z Evropské unie, údaje se uchovávají po dobu tří (3) let od data uzavření případu.


Narušení bezpečnosti dat

V případě, že zjistíme, že bezpečnost aplikací a/nebo platformy byla ohrožena nebo že osobní údaje uživatelů byly zpřístupněny nesouvisejícím třetím stranám v důsledku vnější činnosti, mimo jiné včetně bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznámení orgánům činným v trestním řízení a spolupráce s nimi. V případě narušení bezpečnosti údajů vynaložíme přiměřené úsilí, abychom postižené osoby informovali, pokud se domníváme, že v důsledku narušení bezpečnosti existuje přiměřené riziko poškození uživatele, nebo pokud je oznámení jinak vyžadováno zákonem. V takovém případě vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.


Zveřejnění právních informací

Veškeré informace, které shromáždíme, použijeme nebo obdržíme, zveřejníme, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, například abychom vyhověli soudnímu předvolání nebo podobnému právnímu postupu, a pokud se v dobré víře domníváme, že je zveřejnění nezbytné k ochraně našich práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, k vyšetřování podvodů nebo v reakci na žádost vlády. V případě, že dojde k přeměně naší společnosti, například k fúzi nebo akvizici jinou společností nebo k prodeji všech nebo části jejích aktiv, bude váš uživatelský účet a osobní údaje pravděpodobně patřit mezi převedená aktiva.


Příslušnost a rozhodné právo

Tyto zásady se řídí zákony státu Illinois v rozsahu, v jakém je nevylučují platné místní zákony, jako je GDPR pro subjekty údajů v EHP nebo vnitrostátní zákony upravující údaje v jiných jurisdikcích na základě rozsahu. Neodvolatelně souhlasíte s příslušností soudů nacházejících se v okrese Cook, stát Illinois, USA, pro jakékoli žaloby vyplývající z tohoto Prohlášení nebo s ním související, pokud vám žádný místní zákon nedává nevyhnutelné právo obrátit se na místní soud. Pokud informace a materiály prezentované na těchto webových stránkách/aplikaci zahrnují prodej zboží (např. publikace, knihy), pak se veškerá následující práva a povinnosti, které můžete mít vy nebo společnost CuraLinc, neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ("CISG") a její použití je vyloučeno. Na tyto stránky můžete přistupovat z jakéhokoli regionu na světě. Pokud je využívání jakýchkoli výhod nabízených tímto portálem v rozporu se zákony vašeho regionu, pak vás společnost CuraLinc Healthcare zdvořile žádá, abyste tento portál nepoužívali; jste zodpovědní za vlastní znalost a porozumění zákonům vašeho regionu, jakož i za jejich dodržování.

Zpracování dat

Rámec pro ochranu osobních údajů
Společnost CuraLinc Healthcare dodržuje Rámec pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-U.S. DPF) a rozšíření Rámce pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA ve Spojeném království a Rámec pro ochranu osobních údajů mezi Švýcarskem a USA (Swiss-U.S. DPF), jak je stanovilo Ministerstvo obchodu USA. Společnost CuraLinc Healthcare potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje zásady rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů (zásady EU-U.S. DPF), pokud jde o zpracování osobních údajů získaných z Evropské unie a Spojeného království na základě rámce EU-U.S. DPF a rozšíření rámce EU-U.S. DPF ve Spojeném království. Společnost CuraLinc Healthcare osvědčila Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje zásady švýcarsko-amerického rámce ochrany osobních údajů (Swiss-U.S. DPF Principles), pokud jde o zpracování osobních údajů získaných ze Švýcarska na základě švýcarsko-amerického rámce ochrany osobních údajů. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů a Zásadami rámce pro ochranu osobních údajů EU a USA a/nebo Zásadami rámce pro ochranu osobních údajů Švýcarska a USA, platí Zásady. Chcete-li se dozvědět více o programu Rámce pro ochranu osobních údajů (DPF) a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte stránku https://www.dataprivacyframework.gov/.

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se kromě výše uvedeného použijí níže uvedené informace podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen "oznámení o ochraně osobních údajů podle GDPR"). V takovém případě mají v případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedeným a Oznámením o ochraně osobních údajů podle GDPR přednost ustanovení Oznámení o ochraně osobních údajů podle GDPR.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování vašich osobních údajů společností CuraLinc, LLC, která byla založena a existuje podle práva USA, se sídlem na adrese 314 West Superior Street, Chicago, IL 60654, IČO: 00269361.: 33-1206383 (dále jen "CuraLinc" nebo "my"), na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, "GDPR").


1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Společnost CuraLinc rozhoduje o tom, proč a jak se s vašimi osobními údaji nakládá, a je tedy správcem údajů.

Společnost CuraLinc může vaše osobní údaje předávat dalším společnostem ze skupiny CuraLinc a společnostem, které společnosti CuraLinc poskytují služby (například poskytovatelé softwaru nebo IT služeb) a které s vašimi osobními údaji pracují jako zpracovatelé. Společnost CuraLinc může vaše osobní údaje předat orgánům veřejné moci nebo jiným třetím stranám, pokud je k tomu povinna podle platných zákonů nebo pokud jí to platné zákony umožňují.

Váš zaměstnavatel nebude mít přístup k vašim osobním údajům uloženým v systémech společnosti CuraLinc. Pokud však váš zaměstnavatel nabízí motivační plán, který nabízí odměny za absolvování online programů společnosti CuraLinc, může společnost CuraLinc s vaším výslovným souhlasem sdílet vaše osobní údaje s vaším zaměstnavatelem, včetně vašeho jména, identifikace zaměstnance a podrobností o tom, které online programy jste absolvovali, včetně dat. Výsledky ani odpovědi z vašich online programů nebudou vašemu zaměstnavateli v rámci motivačního plánu sděleny.


2. Jaký je účel zpracování údajů?

S vašimi osobními údaji pracujeme proto, abychom vám umožnili využívat služby a/nebo platformu společnosti CuraLinc (program pomoci zaměstnancům), jak se rozhodnete.


3. Jaký je právní základ pro zpracování?

S vašimi osobními údaji pracujeme na základě následujících právních titulů:

- Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a která upravuje podmínky vašeho využívání služeb a/nebo platformy společnosti CuraLinc (program zaměstnanecké asistence).

- V případě, že nám poskytnete své osobní údaje týkající se vašeho zdraví, budou tyto informace zpracovány na základě vašeho souhlasu.


4. Kde a jak budou údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v USA. Vaše osobní údaje mohou být také předány do jiné třetí země (země mimo EU), včetně zemí, které nezaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, společnost CuraLinc přijala veškerá nezbytná opatření a záruky, aby zajistila, že osobním údajům bude poskytnuta odpovídající úroveň ochrany podle platných právních předpisů, a to připojením standardní smluvní doložky ve znění příslušného rozhodnutí Evropské komise.

Pokud si přejete získat více informací o přijatých opatřeních a ochranných opatřeních nebo získat jejich kopii, kontaktujte nás na kontaktních údajích uvedených v článku 7 níže.


5. Automatizované rozhodování

V souvislosti s vašimi osobními údaji může v přiměřeném rozsahu docházet k automatizovanému rozhodování a profilování, zejména za účelem personalizace uživatelského prostředí a poskytování personalizovaných doporučení. Automatizované rozhodování zahrnuje použití algoritmů a počítačových programů k analýze osobních údajů a rozhodování bez lidského zásahu. Profilování je typ automatizovaného rozhodování, které zahrnuje analýzu osobních údajů za účelem vytváření předpovědí nebo rozhodnutí o jednotlivci. Údaje, které o vás máme, se skládají z toho, co nám sdělíte, a z údajů, které shromažďujeme, když používáte naše služby nebo od třetích stran, s nimiž spolupracujeme, například jméno, adresa, věk, pohlaví a zapojení do platformy.

Nebudete podléhat rozhodnutím, která na vás budou mít významný dopad, založeným výhradně na automatizovaném rozhodování nebo profilování, pokud k tomu nemáme zákonný důvod a pokud jsme vás o tom neinformovali. Naším právním základem pro používání automatizovaného rozhodování je oprávněný zájem. Dodržujeme obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další příslušné zákony a předpisy.

Můžete mít právo omezit nebo vznést námitku proti tomu, abychom používali vaše osobní údaje nebo automatizované rozhodování či profilování. Odmítnutí automatizovaného rozhodování a profilování může vést k omezení personalizace. Chcete-li uplatnit tato práva nebo se zeptat na otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected] nebo na následující poštovní adrese:


Pozor: Pověřenec pro ochranu osobních údajů
CuraLinc Healthcare
314 West Superior Street
Chicago, IL 60654
Spojené státy

Upozorňujeme, že e-mail není nejbezpečnějším způsobem komunikace, proto doporučujeme v první řadě nezasílat citlivé osobní údaje e-mailem.


6. Jak dlouho budou údaje zpracovávány?

Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme uchovávat po dobu používání portálu, našich služeb nebo v případě poskytování informací, služeb nebo podpory až do uplynutí příslušné zákonné doby uchovávání, přičemž v přípustném rozsahu zohledníme základní zásady GDPR a místní zákony. Pokud jde o účastníky z Evropské unie, údaje se uchovávají po dobu tří (3) let od data uzavření případu.


7. Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním údajů?

Jelikož je to zaručeno platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména GDPR, můžete od nás požadovat (i) přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, (ii) omezení zpracování vašich údajů, (iii) opravu vašich údajů, (iv) výmaz vašich údajů; (v) můžete vznést námitku proti zpracování údajů; (vi) můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů; a (vii) v případě osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Chcete-li uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás. Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů porušujeme zákon, můžete podat stížnost u vnitrostátního dozorového úřadu. Můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo prostřednictvím následující poštovní adresy:


Pozor: Pověřenec pro ochranu osobních údajů
CuraLinc Healthcare
314 West Superior Street
Chicago, IL 60654
Spojené státy

Upozorňujeme, že e-mail není nejbezpečnějším způsobem komunikace, proto doporučujeme v první řadě nezasílat citlivé osobní údaje e-mailem.


Řešení sporů

Pokud stížnost nebo spor týkající se ochrany osobních údajů, které společnost CuraLinc, LLC obdrží na základě Rámce pro ochranu osobních údajů (nebo některého z jeho předchůdců), nelze vyřešit prostřednictvím našich interních procesů, souhlasili jsme s účastí v postupu řešení sporů v rámci ochrany osobních údajů VeraSafe. V souladu s podmínkami postupu řešení sporů v rámci ochrany osobních údajů VeraSafe vám společnost VeraSafe poskytne bezplatně odpovídající opravný prostředek. Chcete-li podat stížnost u společnosti VeraSafe a účastnit se postupu řešení sporů v rámci ochrany osobních údajů VeraSafe, zašlete požadované informace zde: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/.


Závazná arbitráž

Po vyřešení sporu můžete vy nebo společnost VeraSafe postoupit záležitost Federální obchodní komisi USA, která má vůči společnosti CuraLinc Healthcare vyšetřovací a donucovací pravomoci DPF. V případě stížností týkajících se dodržování DPF, které nebyly vyřešeny žádným jiným mechanismem DPF, máte za určitých podmínek možnost využít závazné rozhodčí řízení. Další informace naleznete v zásadě "Odvolání, vymáhání a odpovědnost" Rámce ochrany osobních údajů a v příloze I Rámce ochrany osobních údajů: https://www.dataprivacyframework.gov.


Souhlas

Dalším používáním tohoto portálu potvrzujete, že jste si přečetli všechny podmínky a prohlášení o vyloučení odpovědnosti za používání tohoto portálu a služeb poskytovaných tímto portálem, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. Naše všeobecné podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány. Společnost CuraLinc Healthcare vás vyzývá, abyste se s našimi zásadami seznámili při každé návštěvě tohoto portálu.


Jakékoli další dotazy nebo obavy

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo shromažďování vašich údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo prostřednictvím následující poštovní adresy:

Pozor: Pověřenec pro ochranu osobních údajů
CuraLinc Healthcare
314 West Superior Street
Chicago, IL 60654
Spojené státy

Upozorňujeme, že e-mail není nejbezpečnějším způsobem komunikace, proto doporučujeme v první řadě neposílat citlivé osobní údaje e-mailem.