Logo

Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid "Beleid" beschrijft hoe CuraLinc Healthcare en onze entiteiten wereldwijd ("CuraLinc", "wij", "ons" of "onze") de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die u ("Gebruiker", "u" of "uw") verstrekt tijdens het gebruik van een van haar producten of diensten (gezamenlijk "EAP Diensten" of "Diensten") verzamelt, beschermt en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en hoe u deze kunt bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of managen.

CuraLinc, LLC ("CuraLinc Healthcare" of "CuraLinc") zet zich in voor de bescherming van alle persoonlijke en privégegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle normen die zijn vastgesteld in de Verenigde Staten onder de Health Insurance Portability and Accountability Act, HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act en in het Verenigd Koninkrijk onder de Data Protection Act van 2018. Voor onze diensten binnen de Europese Unie valt CuraLinc onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), van kracht per 25 mei 2018. De rechtsgrondslag van de overdracht van gegevens tussen de EU en de VS is gebaseerd op EU Model Clauses (Standard Contractual Clauses) en de afwijkingen volgens Art.49 van GDPR. CuraLinc is aansprakelijk voor doorgifte aan derden.

Ons privacybeleid is ontworpen om de privacy van individuen te beschermen. Het legt uit welke informatie we verzamelen van bezoekers aan deze site tijdens de duur van onze relatie, hoe we die informatie gebruiken en hoe bezoekers het gebruik van de informatie op deze site kunnen bijwerken en controleren. We zullen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om uw persoonlijke informatie te beschermen. We raden u aan dit beleid van tijd tot tijd te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw informatie gebruiken en beschermen en om de inhoud van ons portaal voortdurend te verbeteren. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in de verzameling, het gebruik en/of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke en goed zichtbare kennisgeving op het portaal te plaatsen. Door het portaal te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

CuraLinc hanteert passende administratieve, technische en fysieke waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. CuraLinc maakt op deze portal gebruik van industriestandaard encryptie. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel CuraLinc haar best doet om uw persoonsgegevens te beschermen, kan CuraLinc de veiligheid van uw gegevens die naar dit portaal worden verzonden niet garanderen; verzending is voor uw eigen risico.

CuraLinc beoordeelt geen computer, tablet of ander mobiel apparaat waarmee u zich toegang verschaft tot de diensten van CuraLinc op een veilige omgang met uw persoonsgegevens. CuraLinc wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van tekortkomingen in de beveiliging en gegevensbescherming door uw eigen elektronische apparatuur.


Wat voor soort informatie verzamelen we?

U moet geregistreerd zijn bij CuraLinc Healthcare om toegang te hebben tot onze diensten en deze portal. CuraLinc kan informatie verzamelen uit interactieve onderdelen zoals online enquêtes, contact- en registratieformulieren en door het gebruik van 'cookies' zoals hieronder wordt uitgelegd. Welke informatie CuraLinc op een dergelijke manier ontvangt, is afhankelijk van de instellingen van uw browser. Als u bijvoorbeeld dit portaal bezoekt om informatie te lezen of te downloaden, zoals informatie over een gezondheidstoestand of over een van de producten van CuraLinc, kan CuraLinc bepaalde anonieme, onbeperkte, niet-persoonlijke informatie over u verzamelen van uw computer, waaronder het type webbrowsersoftware dat u gebruikt, de links die u selecteert, verkeersgegevens, de naam van uw internetdomein, het internetadres van het portaal dat wordt gebruikt voor toegang, locatiegegevens, de pagina's die u hebt bezocht op dit portaal, weblogs en andere communicatiegegevens. Afhankelijk van uw keuze om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten op dit portaal (zoals eConnect, Animo zelfsturende digitale therapie, Textcoach®, etc.) kan CuraLinc met uw expliciete toestemming persoonlijke informatie verzamelen en verwerken die kan bestaan uit:

 • Naam
 • Geboortedatum/andere gegevens over vitale statistieken
 • E-mailadres
 • Fysiek/postadres
 • Telefoonnummer
 • Persoonlijke gezondheidsinformatie

Voor bepaalde diensten (telefonische counseling en anonieme chat) zijn gebruikers vrij om anoniem te blijven. We zullen echter slechts beperkte diensten kunnen leveren. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen of dit met onze counselor bespreken wanneer ze contact met ons opnemen voor bepaalde diensten.

Naast de hierboven genoemde gegevens kan CuraLinc aanvullende gegevens verzamelen, afhankelijk van het platform waarmee u verbinding maakt met CuraLinc (mobiele applicatie, etc.). De details vindt u in de betreffende paragrafen hieronder.


Wat voor informatie verzamelen we (Single Sign-On)?

Toegang tot onze applicaties via de Single Sign-On (SSO) functie die door uw Werkgever is verstrekt, is beperkt tot het delen van alleen aanmeldingsgegevens die bekend zijn bij de Werkgever. CuraLinc verzamelt uw wachtwoord of andere inloggegevens niet. Uw Werkgever heeft geen toegang tot enige communicatie tussen u en CuraLinc.


Wat voor soort informatie verzamelen we (Mobiele toepassing)?

Wanneer u de Mobiele Applicatie gebruikt, leggen onze servers automatisch gegevens vast die uw apparaat verstuurt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP adres en de locatie van uw apparaat, de naam en versie van het apparaat, het type en de versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren, informatie waarnaar u zoekt in onze Mobiele Applicatie, toegangstijden en -data en andere statistieken. U kunt de toestemmingen voor locatie en andere apparaatspecifieke parameters beheren op basis van uw apparaat (bijv. locatie, melding). Als u ervoor kiest om deze toegang niet toe te staan, is het mogelijk dat sommige diensten niet effectief werken zoals verwacht.

Indien u gebruik wenst te maken van de functies van de Mobiele Applicatie, wordt u gevraagd bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt of online formulieren invult in de Mobiele Applicatie. Indien vereist kan deze informatie uw e-mailadres, naam, telefoonnummer of andere Persoonlijke Informatie bevatten om de registratie te voltooien. Indien u ervoor kiest om ons uw Persoonlijke Informatie niet te verstrekken, dan is het mogelijk dat u niet kunt profiteren van de mogelijkheden van de Mobiele Applicatie. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.


Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan deze portal kan CuraLinc tekstbestanden, zogenaamde 'cookies', op uw computer plaatsen. Alle informatie die CuraLinc met behulp van cookies verzamelt, is niet-persoonlijke informatie. De cookies op deze portal zijn uitsluitend sessiecookies die worden gebruikt voor authenticatie. Deze cookies verlopen of worden vernietigd zodra u de portal verlaat. Het staat u te allen tijde vrij om de cookies van CuraLinc niet te accepteren, zoals toegestaan door uw browser; het is echter mogelijk dat sommige functies van deze portal niet goed werken als u hiervoor kiest.

Door het gebruik van cookies, pixel tags/web beacons en soortgelijke technologieën kan CuraLinc gebruik maken van derde tracking- en advertentieproviders om namens CuraLinc het gebruik van dit portaal te volgen en te analyseren; de derde provider kan deze informatie gebruiken om uw gebruik van het portaal te evalueren, rapporten over portaalactiviteit samen te stellen en andere diensten voor CuraLinc te leveren met betrekking tot portaalactiviteit en internetgebruik. Het IP-adres van uw browser, dat voor analytische doeleinden wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens waarover de externe analytische dienstverlener beschikt. Als u ervoor kiest om een cookie te accepteren, kunt u deze op elk gewenst moment via uw webbrowser verwijderen. Als u geen cookies wilt ontvangen of de acceptatie van cookies in het algemeen wilt beheren, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Zie de volgende link om specifieke cookies te weigeren: www.networkadvertising.org/choices/#completed.


Soorten cookies

 1. Noodzakelijke of essentiële cookies:
  Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld in de systemen en worden meestal alleen ingesteld als reactie op handelingen van een persoon die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.
 2. Voorkeurs- of functionele cookies:
  Met deze cookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop een website zich gedraagt of eruit ziet. Ze onthouden gebruikersvoorkeuren, zoals taalselectie, regio en aanpassingen van de gebruikersinterface.
 3. Analytics- of statistiekcookies:
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe websites worden gebruikt en helpen het bedrijf om de effectiviteit van hun product te begrijpen. Ze leveren statistieken over bezoekers, zoals het aantal bezoekers, het volgen van de reis van de gebruiker, etc., die kunnen worden gebruikt voor verbeteringen.
 4. Marketing- of reclamecookies:
  Ze volgen de online activiteiten van gebruikers om adverteerders te helpen relevantere advertenties te leveren. Deze cookies kunnen die informatie delen met andere organisaties of adverteerders.
 5. Cookies voor sociale media:
  Met deze cookies kan de gebruiker pagina's en inhoud delen via sociale media van derden en andere websites.


Cookies die we gebruiken

Hieronder vindt u een tabel met de details van de cookies die op onze website worden gebruikt, inclusief hun naam, beschrijving, type en duur.

Naam cookie Beschrijving Type Duur
PHPSESSID Identificeert de sessie van een gebruiker op de website Noodzakelijk Sessie
voorhoede_sessie Identificeert de sessie van een gebruiker op de website Noodzakelijk Sessie
crssid Interne groepsidentificatie. Gebruikt voor het genereren van Flash-cursuscertificaten Noodzakelijk Sessie
crsid Interne pagina-aanduiding. Gebruikt voor het genereren van Flash-cursuscertificaten Noodzakelijk Sessie
crsurl URL van de startpagina van de groep. Gebruikt voor het genereren van Flash-cursuscertificaten Noodzakelijk Sessie
landing URL om door te verwijzen van en naar mobiele app Functioneel 5 minuten
aankondigingen Lijst met banners die de gebruiker heeft afgewezen of niet langer wil zien Functioneel Hardnekkig
wp_taal Taal geselecteerd door gebruiker, gebruikt voor lokalisatie Functioneel 1 jaar
wp_lang-id Interne taal-ID, gebruikt voor lokalisatie Functioneel 1 jaar
wglang Wordt gebruikt om de huidige, door de gebruiker geselecteerde taal op te slaan Functioneel Hardnekkig
wg-vertalingen Gebruikt om lokalisatiefunctionaliteit te bieden Functioneel Hardnekkig
ZD-Zuid Wordt gebruikt om een unieke sessie-id op te slaan Statistieken 20 minuten


Persoonlijke informatie beheren

U kunt bepaalde Persoonlijke informatie over u inzien, bijwerken en verwijderen. De informatie die je kunt bekijken, bijwerken en verwijderen kan veranderen, afhankelijk van de services. Wanneer u informatie bijwerkt, kunnen wij echter een kopie van de niet-bijgewerkte informatie in onze administratie bewaren. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonlijke Gegevens gedurende de periode die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. Wij kunnen geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van uw Persoonlijke Gegevens of waarin uw Persoonlijke Gegevens zijn opgenomen, gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor statistische doeleinden gebruiken we alleen geanonimiseerde gegevens. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.


Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

Alle informatie die we van u verzamelen kan worden gebruikt om u diensten te verlenen, contact met u op te nemen in verband met onze diensten, u op de hoogte te houden van ons aanbod, uw ervaring te personaliseren; onze diensten/producten te verbeteren; de klantenservice te verbeteren en te reageren op vragen en e-mails van onze klanten; kennisgevingse-mails te verzenden, zoals wachtwoordherinneringen, updates, enzovoort; ons Platform en onze Diensten uit te voeren en te exploiteren. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over website/mobiele applicatieverkeer en -gebruik vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet anderszins samengevoegd op een zodanige manier dat een bepaalde gebruiker van het systeem geïdentificeerd kan worden.

Uw werkgever heeft geen toegang tot uw Persoonlijke Gegevens die zijn opgeslagen op de systemen van CuraLinc. Als uw werkgever echter een incentive plan aanbiedt dat beloningen biedt voor het voltooien van CuraLinc's online programma's of assessments, kan CuraLinc, met uw expliciete toestemming, uw persoonlijke gegevens met uw werkgever delen, waaronder uw naam, werknemersidentificatie en gegevens over welke online programma's of assessments u hebt voltooid, inclusief de data. De scores en antwoorden van uw online programma's of assessments worden niet aan uw werkgever verstrekt als onderdeel van een incentive plan.

Als uw werkgever een coachingsplan aanbiedt waarin een oproep van een CuraLinc Care Advocate is opgenomen, kan een Care Advocate met uw expliciete toestemming contact met u opnemen met behulp van de contactgegevens en voorkeuren die u hebt opgegeven. Uw werkgever krijgt geen details over de inhoud van uw gesprek met een Care Advocate.

CuraLinc is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die rechtstreeks van de leden van onze diensten worden verzameld. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is: (i) U hebt toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Merk op dat het ons onder sommige wetgevingen is toegestaan om informatie te verwerken totdat je bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door opt-out), zonder dat we ons hoeven te baseren op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) Verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) Verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. In alle gevallen zullen wij u om aanvullende toestemming vragen indien verdere verwerking vereist is.

In elk geval verduidelijken we graag de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.


Overdracht en opslag van informatie

CuraLinc kan de over u verzamelde persoonlijke gegevens overbrengen naar andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Deze overdrachten zullen plaatsvinden naar een servicecentrum dat wordt beheerd door CuraLinc of een van CuraLinc's netwerk van leveranciers om u de door u gevraagde dienst te leveren. CuraLinc houdt zich aan adequate waarborgen die vereist zijn voor de internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kan CuraLinc gegevens doorgeven buiten de Europese Unie in overeenstemming met de normen die zijn vastgelegd in de wetgeving van de Europese Unie, met inbegrip van de afwijkingen op basis van artikel 49 van de GDPR en de EU-modelclausules. Desalniettemin kan toegang tot uw persoonlijke gegevens alleen worden verstrekt op een "need-to-know" basis zodat CuraLinc haar diensten op uw verzoek kan leveren; uw persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan een andere persoon of entiteit anders dan in geaggregeerde rapporten of in niet-geïdentificeerde vorm zonder uw toestemming. De opslag van EER-persoonsgegevens vindt plaats in de Verenigde Staten.


Met wie delen we uw informatie?

Wij verkopen uw e-mailadres of andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd niet aan derden. Wij delen uw gegevens echter wel met bedrijven die deel uitmaken van CuraLinc of met geselecteerde derden om de in dit beleid uiteengezette doelstellingen na te streven, in andere contacten met u of op de site (bijvoorbeeld "enquête of informatieve inhoud" waarmee u aanvullend informatiemateriaal wordt toegestuurd dat voor u interessant kan zijn).

Wij maken informatie over u bekend aan anderen wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat wij daartoe verplicht worden door de wet of een juridisch proces om te reageren op claims of om de rechten, eigendommen of veiligheid van CuraLinc of anderen te beschermen.


Welke informatie kan verplicht openbaar worden gemaakt?

Onder bepaalde omstandigheden kan CuraLinc verplicht zijn om persoonsgegevens openbaar te maken. Deze omstandigheden omvatten de omstandigheden die worden vereist door de toepasselijke wetgeving en zoals uiteengezet in artikel 6.1 van de GDPR, waarin is vastgelegd dat verwerking alleen rechtmatig is als en voor zover ten minste een van de volgende zaken van toepassing is:

 • de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.


Wat zijn uw rechten?

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die CuraLinc over u verzamelt en bewaart. CuraLinc biedt u keuzes over welke persoonlijke gegevens van u worden verzameld, hoe die gegevens worden gebruikt en hoe CuraLinc met u communiceert:

 • U kunt verwachten dat CuraLinc uw persoonlijke gegevens eerlijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verzamelt en verwerkt.
 • U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke gegevens aan CuraLinc te verstrekken door geen gebruik te maken van functies en programma's die om uw persoonlijke gegevens vragen.
 • U kunt ervoor kiezen om geen uniek cookie-identificatienummer aan uw computer toe te wijzen.
 • Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyse en rapportagedoeleinden op een manier die u op geen enkele manier identificeert.
 • U kunt instemmen met het vrijgeven van (een deel van) uw persoonlijke gegevens aan een persoon of organisatie door uw toestemming te geven aan CuraLinc; anders worden uw persoonlijke gegevens niet routinematig vrijgegeven, tenzij CuraLinc daartoe wettelijk verplicht is.
 • U kunt de toestemming die u eerder aan CuraLinc heeft gegeven, intrekken of op legitieme gronden te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of specifieke categorieën van gegevens die u als gevoelig beschouwt.
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid zodat u uw persoonlijke gegevens kunt opvragen en opnieuw kunt gebruiken voor uw eigen doeleinden.
 • U heeft te allen tijde het recht om correctie te vragen van eventuele fout(en) in uw persoonsgegevens die door CuraLinc worden verzameld en verwerkt.
 • U hebt het recht om klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, een beroep te doen op bindende arbitrage om geschillen op te lossen met betrekking tot het verzamelen, verwerken, bewaren en/of vrijgeven van uw persoonlijke gegevens.
 • U kunt, afhankelijk van lokale wettelijke vereisten, het recht hebben om (a) toegang te vragen tot en informatie te ontvangen over de persoonlijke informatie die CuraLinc over u verzamelt en onderhoudt; (b) onjuistheden in uw persoonlijke informatie bij te werken en te corrigeren; en (c) uw persoonlijke informatie te laten blokkeren of verwijderen, voor zover van toepassing.
 • U heeft het recht om CuraLinc te vragen uw persoonsgegevens niet langer te verzamelen voor informatiedoeleinden (bijvoorbeeld het sturen van informatie per e-mail of sms; het vragen naar uw mening over CuraLinc producten en diensten) door uw toestemming in te trekken. U kunt uw herroepingsrecht op elk gewenst moment uitoefenen door contact op te nemen met CuraLinc.
 • Voor zover van toepassing op het bewaren, verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen over een schending van het Privacybeleid door CuraLinc door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van CuraLinc op het hieronder vermelde adres. Na ontvangst van uw klacht zal CuraLinc binnen de wettelijk gestelde termijn reageren.


Californische privacyrechten

In aanvulling op de rechten zoals uitgelegd in dit Privacybeleid, kunnen inwoners van Californië die Persoonlijke Gegevens verstrekken (zoals gedefinieerd in Cal. Civ. Code § 1798.140(o)(1), zoals gewijzigd) om producten of diensten te verkrijgen voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik, hebben het recht om eenmaal per kalenderjaar informatie van ons te vragen en te verkrijgen over de Persoonsgegevens die we hebben gedeeld, indien van toepassing, met andere bedrijven voor marketingdoeleinden. Indien van toepassing bevat deze informatie de categorieën Persoonlijke Gegevens en de namen en adressen van de bedrijven waarmee wij dergelijke persoonlijke gegevens hebben gedeeld voor het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar (bijv. verzoeken die in het huidige jaar worden gedaan, ontvangen informatie over het voorafgaande jaar). Om deze informatie te verkrijgen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].

Inwoners van Californië kunnen ook het recht hebben om hun Persoonlijke gegevens van de servers van CuraLinc te laten verwijderen. Als u uw Persoonlijke Gegevens wilt laten verwijderen, kunt u ons identificerende informatie per e-mail sturen naar: [email protected].


Wat is het portaalbeleid van CuraLinc Healthcare voor kinderen?

Dit portaal is niet gericht op of ontwikkeld voor minderjarige kinderen. Als u nog niet meerderjarig bent, mag u deze portal alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. CuraLinc streeft ernaar te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van informatie over kinderen. Als u van mening bent dat CuraLinc informatie heeft ontvangen van een kind of een andere persoon die door dergelijke wetten wordt beschermd, verzoeken wij u dit onmiddellijk per e-mail aan ons te melden via: [email protected]. U moet ook ten minste 18 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens in uw land (in sommige landen kunnen wij uw ouder of voogd toestaan dit namens u te doen).


Verwijst CuraLinc Healthcare u naar websites van derden?

Dit portaal kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd en onderhouden, evenals links naar producten en diensten die door derden worden aangeboden; dergelijke links worden voor uw gemak aangeboden. CuraLInc heeft geen zeggenschap over deze derden, hun websites of hun producten of diensten. Het privacybeleid van dergelijke gelinkte sites kan afwijken van het privacybeleid van CuraLinc; voor alle duidelijkheid: dit beleid is alleen van toepassing op uw gebruik van de EAP Diensten. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke gekoppelde sites of producten of diensten is voor uw eigen risico.


Beveiliging van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden beveiligd door alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen, zodat ze ontoegankelijk zijn voor toegang door onbevoegde derden. Wanneer u zeer gevoelige gegevens of informatie verstuurt, raden wij u aan gebruik te maken van de postdienst, aangezien volledige beveiliging van gegevens via e-mail niet kan worden gegarandeerd.


Duur van opslag

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen voor de duur van het gebruik van het portaal, onze diensten of in het geval van de levering van informatie, diensten of ondersteuning tot het verstrijken van de toepasselijke wettelijke bewaartermijn, waarbij de basisbeginselen van de GDPR en de lokale wetgeving in de toegestane mate in acht worden genomen. Met betrekking tot deelnemers uit de Europese Unie worden gegevens drie (3) jaar bewaard vanaf de datum waarop de zaak is gesloten.


Datalek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de applicaties en/of het platform is gecompromitteerd of persoonlijke gegevens van gebruikers zijn vrijgegeven aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een inbreuk op gegevens zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk verplicht is. Wanneer we dit doen, stellen we u via e-mail op de hoogte.


Wettelijke openbaarmaking

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid. In het geval we een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of verkoop van alle of een deel van de activa, zullen uw gebruikersaccount en Persoonlijke Gegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.


Jurisdictie en toepasselijk recht

De wetten van de staat Illinois zijn van toepassing op dit beleid voor zover niet terzijde geschoven door toepasselijke lokale wetgeving, zoals de GDPR voor betrokkenen binnen de EER of nationale wetten die de gegevens reguleren voor andere rechtsgebieden op basis van de reikwijdte. U stemt onherroepelijk in met de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in het graafschap Cook, staat Illinois, V.S. voor elke actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Verklaring als geen enkele lokale wet u het onvermijdelijke recht geeft om u tot uw lokale rechtbank te wenden. Als de informatie en materialen die op deze website/applicatie worden gepresenteerd de verkoop van goederen (bijvoorbeeld publicaties, boeken) omvatten, dan worden de volgende rechten en verplichtingen die u of CuraLinc mogelijk hebben niet beheerst door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken ("CISG") en wordt de toepassing daarvan uitgesloten. U kunt vanuit elke regio ter wereld toegang krijgen tot deze site. Als uw gebruik van enig voordeel dat door deze portal wordt geboden in strijd is met de wetten van uw regio, dan verzoekt CuraLinc Healthcare u vriendelijk geen gebruik te maken van deze portal; u bent zelf verantwoordelijk voor uw kennis en begrip van de wetten van uw regio en de naleving daarvan.

Gegevensverwerking

Kader voor gegevensprivacy
CuraLinc Healthcare voldoet aan het EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) en de UK Extension to the EU-U.S. DPF, en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) zoals opgesteld door het U.S. Department of Commerce. CuraLinc Healthcare heeft aan het U.S. Department of Commerce gecertificeerd dat zij zich houdt aan de EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens ontvangen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in vertrouwen op de EU-U.S. DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF. CuraLinc Healthcare heeft aan het U.S. Department of Commerce verklaard dat zij zich houdt aan de Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland op grond van de Swiss-U.S. DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-beginselen en/of de Zwitsers-Amerikaanse DPF-beginselen, gelden de beginselen. Ga voor meer informatie over het DPF-programma (Data Privacy Framework) en onze certificering naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

EU Algemene Verordening Gegevensbescherming
In geval van verwerking van persoonsgegevens waarop de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing is, is onderstaande informatie krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("GDPR-privacykennisgeving") van toepassing in aanvulling op het bovenstaande. In dat geval zullen, in geval van tegenstrijdigheid tussen het bovenstaande en de GDPR Privacykennisgeving, de bepalingen van de GDPR Privacykennisgeving prevaleren.

Deze GDPR Privacykennisgeving is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door CuraLinc, LLC, een vennootschap naar Amerikaans recht, statutair gevestigd te 314 West Superior Street, Chicago, IL 60654, ID nr.33-1206383 ("CuraLinc" of "wij"), waarop de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, "GDPR") van toepassing is.


1. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

CuraLinc bepaalt waarom en hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en is daarmee de verantwoordelijke voor de verwerking.

CuraLinc kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere CuraLinc groepsmaatschappijen en bedrijven die diensten verlenen aan CuraLinc (zoals leveranciers van software of IT-diensten) en die als verwerkers met uw persoonsgegevens werken. CuraLinc kan uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties of andere derden als zij daartoe verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving of als zij daartoe toestemming heeft op grond van toepasselijke wetgeving.

Uw werkgever heeft geen toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op de systemen van CuraLinc. Als uw werkgever echter een incentive plan aanbiedt waarbij u beloond wordt voor het afronden van de online programma's van CuraLinc, kan CuraLinc met uw expliciete toestemming uw persoonlijke gegevens delen met uw werkgever, waaronder uw naam, werknemersidentificatie en gegevens over welke online programma's u heeft afgerond inclusief de data. Noch de scores, noch de antwoorden van uw online programma's worden aan uw werkgever verstrekt als onderdeel van een incentive plan.


2. Wat is het doel van de gegevensverwerking?

Wij werken met uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en/of het platform (werknemersassistentieprogramma) van CuraLinc, zoals u besloten heeft deze te gebruiken.


3. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking?

Wij werken met uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke titels:

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en die de voorwaarden van uw gebruik van de diensten en/of het platform van CuraLinc (werknemersassistentieprogramma) regelt.

- Als u ons uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gezondheid verstrekt, wordt deze informatie verwerkt op basis van uw toestemming.


4. Waar en hoe worden de gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de VS. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan een ander derde land (een land buiten de EU), waaronder landen die geen passend beschermingsniveau van persoonsgegevens garanderen volgens de GDPR. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen die niet vallen onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, heeft CuraLinc alle noodzakelijke maatregelen en waarborgen getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens een adequaat beschermingsniveau krijgen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, door het bijvoegen van een standaard contractuele clausule in de bewoordingen van het relevante besluit van de Europese Commissie.

Als u meer informatie wilt over de genomen maatregelen en waarborgen of een kopie wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in Artikel 7 hieronder.


5. Geautomatiseerde besluitvorming

Met betrekking tot uw persoonsgegevens kunnen geautomatiseerde besluitvorming en profilering in redelijke mate voorkomen, met name om de gebruikerservaring te personaliseren en gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Geautomatiseerde besluitvorming omvat het gebruik van algoritmen en computerprogramma's om persoonlijke gegevens te analyseren en beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst. Profilering is een vorm van geautomatiseerde besluitvorming waarbij persoonlijke gegevens worden geanalyseerd om voorspellingen te doen of beslissingen te nemen over een individu. De gegevens die we over u hebben, bestaan uit wat u ons vertelt en gegevens die we verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt of van derden met wie we samenwerken, zoals naam, adres, leeftijd, geslacht en platformbetrokkenheid.

U zult niet worden onderworpen aan beslissingen die een aanzienlijke invloed op u hebben en die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming of profilering, tenzij we een wettelijke basis hebben om dit te doen en we u hiervan op de hoogte hebben gesteld. Onze wettelijke basis voor het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming is gerechtvaardigd belang. We voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) en andere relevante wet- en regelgeving.

U kunt het recht hebben om het gebruik van uw persoonlijke gegevens of het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering te beperken of hier bezwaar tegen te maken. Opt-out van geautomatiseerde besluitvorming en profilering kan resulteren in verminderde personalisatie. Om deze rechten uit te oefenen of vragen te stellen over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected] of via het volgende postadres:


T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
CuraLinc Gezondheidszorg
314 West Superior Straat
Chicago, IL 60654
Verenigde Staten

Houd er rekening mee dat e-mail niet de meest veilige manier van communicatie is, daarom raden we aan om in eerste instantie geen gevoelige persoonlijke gegevens via e-mail te versturen.


6. Hoe lang worden de gegevens verwerkt?

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen voor de duur van het gebruik van het portaal, onze diensten of in het geval van de levering van informatie, diensten of ondersteuning tot het verstrijken van de toepasselijke wettelijke bewaartermijn, waarbij de basisbeginselen van de GDPR en de lokale wetgeving in de toegestane mate in acht worden genomen. Met betrekking tot deelnemers uit de Europese Unie worden gegevens drie (3) jaar bewaard vanaf de datum waarop de zaak is gesloten.


7. Wat zijn uw rechten in verband met de gegevensverwerking?

Aangezien dit wordt gewaarborgd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de GDPR, kunt u ons verzoeken om (i) toegang tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, (ii) beperking van de verwerking van uw gegevens, (iii) rectificatie van uw gegevens, (iv) wissing van uw gegevens; (v) bezwaar tegen de gegevensverwerking; (vi) uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid; en (vii) in het geval van persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken.

Neem contact met ons op als u een van deze rechten wilt uitoefenen. Als u van mening bent dat wij de wet overtreden door uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] of via het volgende postadres:


T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
CuraLinc Gezondheidszorg
314 West Superior Street
Chicago, IL 60654
Verenigde Staten

Houd er rekening mee dat e-mail niet de meest veilige manier van communicatie is, daarom raden we aan om in eerste instantie geen gevoelige persoonlijke gegevens via e-mail te versturen.


Geschillen oplossen

Als een privacyklacht of -geschil met betrekking tot persoonsgegevens die CuraLinc, LLC heeft ontvangen op basis van het Data Privacy Framework (of een van de voorgangers daarvan) niet via onze interne processen kan worden opgelost, hebben we ermee ingestemd om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure van het VeraSafe Data Privacy Framework. Behoudens de voorwaarden van de geschillenbeslechtingsprocedure van het VeraSafe Data Privacy Framework, zal VeraSafe u gratis passende verhaalmogelijkheden bieden. Om een klacht in te dienen bij VeraSafe en deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure van het VeraSafe Data Privacy Framework, kunt u de vereiste informatie hier indienen: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/.


Bindende arbitrage

Na de geschillenbeslechtingsprocedure kunt u of VeraSafe de zaak voorleggen aan de U.S. Federal Trade Commission, die onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden heeft over CuraLinc Healthcare. U hebt de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op bindende arbitrage voor klachten over naleving van DPF die niet door een van de andere DPF-mechanismen zijn opgelost. Voor meer informatie, zie het Data Privacy Framework "Recourse, Enforcement and Liability" Principle en Annex I van het Data Privacy Framework: https://www.dataprivacyframework.gov.


Toestemming

Door dit portaal te blijven gebruiken, erkent u dat u alle algemene voorwaarden en disclaimers voor het gebruik van dit portaal en de diensten die door dit portaal worden geleverd, hebt gelezen en begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacypraktijken worden regelmatig bijgewerkt. CuraLinc Healthcare raadt u aan om ons beleid elke keer dat u dit portaal bezoekt te bekijken.


Andere vragen of opmerkingen

Als u vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid of het verzamelen van uw gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] of via het volgende postadres:

T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
CuraLinc Gezondheidszorg
314 West Superior Street
Chicago, IL 60654
Verenigde Staten

Houd er rekening mee dat e-mail niet de veiligste manier van communiceren is. We raden daarom aan om gevoelige persoonlijke gegevens in eerste instantie niet via e-mail te versturen.